ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟ

1197

Είναι αλήθεια ότι στις αρχαιρεσίες την προηγούμενη εβδομάδα δεν υπήρξε ούτε ένας υποψήφιος ;