ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟ

733

Είναι αλήθεια ότι στις αρχαιρεσίες την προηγούμενη εβδομάδα δεν υπήρξε ούτε ένας υποψήφιος ;