ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟ

2306

Είναι αλήθεια ότι στις αρχαιρεσίες την προηγούμενη εβδομάδα δεν υπήρξε ούτε ένας υποψήφιος ;