ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟ

872

Είναι αλήθεια ότι στις αρχαιρεσίες την προηγούμενη εβδομάδα δεν υπήρξε ούτε ένας υποψήφιος ;