ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ

1690

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ

 

Το Δ.Σ. της ΕΑΣ  ΣΕΓΑΣ  Δωδεκανήσου, στην υπ΄ αριθ.  15/30-12-2016 συνεδρίαση της αποφάσισε και καλεί τα μέλη της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση,  με βάση τις διατάξεις του Αθλητικού Νόμου (2725/1999).

Η ημερομηνία πραγματοποίησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίσθηκε για τις 28  Ιανουαρίου 2017, ημέρα  Σάββατο και ώρα 10 .30,  στα γραφεία της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου (Βύρωνος 1- Ρόδος,  Δημοτικό Στάδιο Στίβου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ») .

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία,  η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 12.00 στον  ίδιο χώρο.

Η ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής  Συνέλευσης περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  2. Οικονομικός απολογισμός 2016  – Έγκριση
  3. Διοικητικός Απολογισμός
  4. Προγραμματισμός 2017.

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς