ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

680

Ίδρυση Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλυμνίων. Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2019, ώρα 20:00 στο Δημοτικό Στάδιο.