ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

304

Ίδρυση Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλυμνίων. Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2019, ώρα 20:00 στο Δημοτικό Στάδιο.